آرشیو مطالب : هوش مصنوعی

به دنبال ۳ كشور دیگر؛

ایتالیا شرکت تأیید هویت آمریکایی را ۲۰ میلیون یورو جریمه کرد

ایتالیا شرکت تأیید هویت آمریکایی را ۲۰ میلیون یورو جریمه کرد
حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۱۱۴

پارلمان اروپا خواهان ممنوعیت شناسایی چهره در اماکن عمومی شد

پارلمان اروپا خواهان ممنوعیت شناسایی چهره در اماکن عمومی شد

محاسبه مقدار خسارت پرداختی تصادفات با هوش مصنوعی

محاسبه مقدار خسارت پرداختی تصادفات با هوش مصنوعی

استفاده از ربات هوش مصنوعی برای ارتقای بهداشت روان كرونایی ها

استفاده از ربات هوش مصنوعی برای ارتقای بهداشت روان كرونایی ها
دوستان پی اچ پی و جی كوئری