آرشیو مطالب : هوشمند


دو طرح كلان به تصویب رسید

دو طرح كلان به تصویب رسید
از سوی كمیته علمی كووید۱۹؛

دستاوردهای مدیریت موج چهارم كرونا جمع آوری و تبیین می شود

دستاوردهای مدیریت موج چهارم كرونا جمع آوری و تبیین می شود

تقویم آموزشی مركز شتاب دهی هوشمند تبیان منتشر گردید

تقویم آموزشی مركز شتاب دهی هوشمند تبیان منتشر گردید

همكاری 20 شركت دانش بنیان در طرح های حمل و نقل هوشمند

همكاری 20 شركت دانش بنیان در طرح های حمل و نقل هوشمند

نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایندگی اشنایدر الکتریک

فناوران با كپی كردن استارتاپ های خوب دنیا بخشی از ریسك خویش را كاهش دهند

فناوران با كپی كردن استارتاپ های خوب دنیا بخشی از ریسك خویش را كاهش دهند