یك اقتصاددان مطرح كرد

کدام نامزد می تواند اثر تحریم را خنثی کند؟

کدام نامزد می تواند اثر تحریم را خنثی کند؟

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، درودیان اظهار داشت: پزشکیان در قسمت اقتصادی برنامه مشخصی عرضه نکرده، جلیلی هم سرگرم جزئیات است. اگر در آمریکا تیم ترامپ بر سر کار بیاید تمایل به مذاکره در تیم پزشکیان کار نمی نماید. از طرفی ایده های در ارتباط با خوداتکایی و بنیادی در تیم جلیلی در کوتاه مدت تغییری را رقم نمی زند.


به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، در حالیکه دولت سیزدهم با شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی روزهای پایانی خویش را می گذراند، روز هشتم تیر انتخابات انجام شد و به مرحله دوم هم رسید که روز ۱۵ تیر باردیگر برگزار می شود و سعید جلیلی و مسعود پزشکیان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
حسین درودیان - کارشناس اقتصادی- در گفتگو با ایسنا، مواضع اقتصادی دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری دولت چهاردم (سعید جلیلی و مسعود پزشکیان) که در دور دوم با یکدیگر رقابت خواهند داشت، را تحلیل کرده است.
برنامه های اقتصادی آقایان پزشکیان و جلیلی را با عنایت به نگاه و رویکرد سیاسی آنها چگونه ارزیابی می کنید؟ به لحاظ اقتصادی معنی و مفهوم مشخص و روشنی از صحبت های این دو کاندیدا دریافت نکردیم. در قسمت اقتصاد با مسائلی مثل قضیه قیمت گذاری انرژی، ارز ترجیحی، تنگنای اعتباری یا ساخت مسکن مواجهیم. در بحث انرژی چند سال است قیمت یا تثبیت شده یا افزایش کمی داشته؛ در حالی که ما با تورم بالایی مواجه بودیم.
مبحث ارز ترجیحی هم یک مسئله دیگر است که در دولت آینده باید برای آن تصمیم گیری شود. در بحث اعتباری با یک تنگنا مواجهیم. نرخ رشد نقدینگی کاسته شده اما این کاهش با عنایت به نوع سیاستهای پولی و اعتباری که اجرا می شود به قیمت ایجاد تنگنای مالی محقق شده، بنابراین کاهش نقدینگی هم وضعیت شکننده ای دارد.
درمورد ساخت مسکن که دولت شهید رییسی طرح نهضت ملی مسکن را شروع کرد و پیش از آن دولت روحانی طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داده بود با مشکلات تأمین مالی مواجهیم. اینها مسائل اصلی اقتصاد است که روی میز سیاست گذار دولت چهاردهم قرار می گیرد.


فکر می کنید کدام یک از نامزدها توانایی رفع مشکلات مذکور را دارد؟ هر دو آقایان جواب روشنی در رابطه با مسائل کلان اقتصاد ارائه نکردند. آن چه وجه تمایز بین آقایان پزشکیان و جلیلی بوجود می آورد مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. از این منظر میتوان دیدگاههای دو نامزد را در موضوع هایی مثل بحث تحریم ها مورد بررسی قرار داد.
اما شرایط واقعی با فضای فکری که هردو این نامزد تعیین می کنند خیلی متفاوت می باشد. در وضعیتی هستیم که نسبت به سالهای قبل نفت بیشتری می فروشیم. یکی از علل آن است که منازعه روسیه با آمریکا و اروپا تا حدی برای ما راه نفس باز کرده است. آمریکایی ها با عنایت به این که دولت مستقر در آمریکا مسئله روسیه را جدی می پندارد تمرکزشان را از روی چین برداشته اند و این سبب شده ما بتوانیم مناسبات بهتری در فروش نفت و واردات کالا از چین داشته باشیم.

این انتظار که رئیس جمهور در موضوعات فنی و تخصصی اقتصاد ورود و اظهارنظر کند انتظار بی جا است. اما به هر حال این توقع وجود دارد که افرادی در قواره ریاست جمهوری از یک ذائقه مشخصی در اقتصاد برخوردار باشند. مثلاً آزادسازی قیمت یا کاهش مداخله دولت در اقتصاد، دوگانه های کلی است. چیزی که هم اکنون می بینیم اینست که در مورد آقای پزشکیان هیچ ورودی به این قضایا وجود ندارد. درمورد آقای جلیلی هم این مشکل را می بینیم که ایشان به جای مسائل کلان، به موضوعات جزئی فنی و تخصصی می پردازد.

شرایط نسبتا خوب صادرات نفت تا چه زمانی می تواند ادامه یابد؟ این وضعیت امکان دارد با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا تغییر کند و فشار بر ایران، هم به سبب فشار بر چین و هم به سبب اهمیتی که کمپین ترامپ به مبحث ایران می دهد بیشتر شود. در آن صورت تمایل به مذاکره در تیم آقای پزشکیان کار نمی نماید. از طرفی ایده های در ارتباط با خوداتکایی و بنیادی در تیم آقای جلیلی در کوتاه مدت تغییری را رقم نمی زند.


اجرای اف ای تی اف تا چه حد می تواند برای اقتصاد ایران گره گشا باشد؟ ما هم اکنون از شبکه بانکی بیرون هستیم، ازاین رو موضوع هایی مثل اف ای تی اف اهمیت چندانی برای ما ندارد. ما به شکلی در شرایط «پیشا اف ای تی اف» هستیم. ازاین رو تصور نمی کنم آقایان جلیلی و پزشکیان در عمل بتوانند تفاوتی به لحاظ مناسبات بانکی و روابط اقتصادی با جهان ایجاد کنند. اگر تیم دموکرات در آمریکا سر کار بیاید امکان دارد تمایل ما به مذاکره و یا عدم تمایل سبب تفاوت دو نامزد محترم شود. گرچه به نظر من روی این مورد هم نمی توانیم خیلی مانور بدهیم؛ چونکه شرایط کشور ما بگونه ای است که آمریکایی ها بعید است خیلی به ما امتیاز بدهند. فقط در فضای کلی سیاسی و هژمونی رسانه ای ایجاد رابطه می تواند مهم باشد.
در دولت شهید رییسی رشد نقدینگی روند کاهشی داشته است، این دستاورد تا چه حد می تواند به دولت آینده در کنترل تورم کمک کند؟ به هر حال دولت آقای رییسی رشد نقدینگی را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش داده اما همانطور که گفتم این کاهش هزینه و قیمت داشته است. یک تنگنای اعتباری جدی برای بخش خصوصی به وجود آمد، سهم دولت و شبه دولت را از شبکه بانکی افزایش پیدا کرد، دسترسی بخش خصوصی مستقل به اعتبارات تا حد زیادی بسته شد و نرخهای تأمین مالی در اقتصاد تحت فشار جدی قرار گرفت.
پیشران اصلی نرخ تورم در کشور ما مسئله ارز و چشم انداز مناسبات ما با سایر کشورها است که چشم انداز روشنی نیست.


آقای پزشکیان گاها در صحبت های خود می گوید من کارشناس نیستم، اگر اقتصاد را به من بدهید، خراب میکنم بلکه باید از نظر کارشناسان استفاده کرد، به اعتقاد شما عالی ترین مقام دولت باید در مسائل کلان اشراف داشته باشد یا نه؟ این انتظار که رئیس جمهور در موضوعات فنی و تخصصی اقتصاد ورود و اظهارنظر کند انتظار بی جا است. اما به هر حال این توقع وجود دارد که افرادی در قواره ریاست جمهوری از یک ذائقه مشخصی در اقتصاد برخوردار باشند. مثلاً آزادسازی قیمت یا کاهش مداخله دولت در اقتصاد، دوگانه های کلی است. چیزی که هم اکنون می بینیم اینست که در مورد آقای پزشکیان هیچ ورودی به این قضایا وجود ندارد. درمورد آقای جلیلی هم این مشکل را می بینیم که ایشان به جای مسائل کلان، به موضوعات جزئی فنی و تخصصی می پردازد. اما چیزی که هم اکنون از رئیس جمهور می خواهیم مواضع کلی و پاسخ به سوالات اساسی است. جزئیات نوع صادرات و واردات به دیگر کشورها که جلیلی مطرح می کند اولویت فعلی ما نیست. این نشان داده است هردو کاندیدا با آن چه باید باشند تفاوت جدی دارند.
با توجه به تاکید برنامه توسعه هفتم بر رشد ۸ درصد، تحقق این هدف توسط دولت آینده را تا چه حد دسترس پذیر می دانید؟
به اعتقاد من، رشد هشت درصد با شرایط موجود اقتصاد ما شعار است ولی تداوم رشد اقتصادی ما به نوع مناسبات بین المللی بستگی دارد. سوال اینست آیا ما قادریم فروش نفت ادامه دهیم؟ یا از آن مهمتر آیا قادریم فروش نفت را به تأمین مالی خارجی پیوند بدهیم؟ نوع سیاستهای پولی و اعتباری ما چگونه خواهد بود؟ آیا می خواهیم تنگنای فعلی را ادامه دهیم؟ شواهد نشان داده است که نباید حتی به رشد ۴ تا ۵ درصد هم خوشبین باشیم.
منبع:

1403/04/11
15:02:24
5.0 / 5
177
تگهای خبر: تخصص , كارشناس , كشور , هارد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
پی اچ پی جی کوئری پی اچ پی PHP