تشریح فعالیت ها و برنامه های بنیاد ملی نخبگان

تشریح فعالیت ها و برنامه های بنیاد ملی نخبگان

پی اچ پی و جی کوئری: فعالیت ها و برنامه های بنیاد ملی نخبگان از طرف سخنگوی این نهاد تشریح شد.


به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، بنیاد ملّی نخبگان باتوجه به ماموریت های خود، ایستگاه ­های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه ­ریزی کرده است. هدف بنیاد، طراحی مسیر کاملِ طیّ طریقِ نخبگانی و تمهید و تجهیز ایستگاه های نخبگانی بمنظور بهره مندی از آنان در جهت اهداف و مصالح ملّی است. بدین جهت سیاست بنیاد مبتنی بر جامعیت برنامه های «شناسایی آحاد و گروههای نخبگانی»، «طراحی مسیر هدایت در پرتو تعالیم و آداب اسلامی ـ ایرانی»، «تمهید شرایط به کارگیری نخبگان در جهت اثرگذاری» و «الگوسازی از نخبگان» است. بنا بر این بنیاد پروسه شناسایی نخبگان را از دوران آموزش ابتدایی تا دوران سرآمدی طراحی نموده و شناسایی، توانمندسازی و پشتیبانی از اجتماعات نخبگانی در زمینه های مختلف علمی، فنّاوری، ادبی، هنری، حوزوی، قرآنی و... را در قالب ضوابط و مقررات مصوب، اجرائی کرده است؛ ضمن این که سعی شده تا ارتباط معناداری میان طرح های مختلف شناسایی و توانمندسازی ایجاد شود.

حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)

پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در تشریح برنامه‎های بنیاد به طرح شهید احمدی روشن اشاره و اظهار نمود: با هدف افزایش سطح کیفی رشته و تسهیل کسب تجربه در دنیای واقعی، بنیاد ملّی نخبگان از سال ۱۳۹۶ تاکنون، مبادرت به تشکیل هسته های نخبگانی در قالب «طرح شهید احمدی روشن» با بهره گیری از همکاری متقابل خبرگان علمی، شرکت های صنعتی و فعالیت مستعدان برتر کرده است.

وی افزود: در این طرح، استادان خبره دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی مسائل و مشکلات اصلی کشور، هسته های نخبگانی مسئله محور را با مشارکت دانشجویان مستعد برگزیده تشکیل داده و بصورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین به حل آنها می پردازند. طیّ برگزاری ۶ دوره از طرح مذکور، شبکه ای از مستعدان برتر با نظارت نخبگان شکل گرفته است که به خوبی توانسته نیازهای جامعه را شناسایی کرده و برای حل آن گام بردارد.

اجتماع دانشجویی/ شناسایی و هدایتِ دانشجویان و طلاب مستعد تحصیلی (طرح شهید وزوایی)

مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان سپس با اشاره به کارهای این بنیاد در زمینه اجتماع دانشجویی، اظهار داشت: بنیاد هر ساله بمنظور هدایت هدفمند دانشجویان و طلاب صاحب استعداد برتر در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و حوزه های علمیه کشور و پشتیبانی از کارهای نخبگانی آنان، به برخی از دانشجویان و طلاب صاحب استعداد برتر کشور تسهیلاتی را در سه مقطع «کارشناسی/ سطح ۲»، «کارشناسی ارشد/ سطح ۳» و «دکتری تخصصی/ سطح ۴ و بالاتر» اعطا می کند.

وی اظهار داشت: این تسهیلات شامل «کمک هزینه توان مندی آموزشی/کارآفرینی»، «کمک هزینه ارتباطات علمی»، «اعتبار آموزش یاری/ فن یاری/همکاری های علمی و اجرایی»، «اعتبار اجرای اختتام نامه/ رساله»، «راتبه دانشجویی»، «هدیه ازدواج»، «اعتبار هسته مسئله محور پژوهشی/فناورانه»، «کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی»، «کمک هزینه شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی»، «وام ودیعه اجاره مسکن» و «برنامه های فرهنگی» است که هر ساله به دانشجویان و طلاب مستعد تحصیلی در دانشگاه ها و حوزه های علمیه کشور اختصاص می یابد.

کرمی اضافه کرد: از مهم ترین نتایج اجرای برنامه های مذکور، می توان به «افزایش تعداد مشمولان»، «گسترش بیشتر دامنه پشتیبانی در سراسر کشور»، «ارائه خدمات موردنیاز برای انجام کارهای علمی فردی و گروهی» و «ترویج فرهنگ کار و تلاش بجای ایجاد توقع» اشاره نمود.

حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله محور (طرح شهید بابایی)

دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری بیان کرد: ایجاد فضای نشاط علمی در دانشگاه­ ها، آشنایی دانشجویان با نیازها و مسائل کشور و تشویق آنان برای کارِ گروهی، از دیگر اهداف بنیاد در طراحی برنامه ها و اعطای تسهیلات به دانشگاهیان است که بنیاد ملّی نخبگان به همین دلیل از برگزاری رویدادهای رقابتی مسئله محور پیرامون حل مسئله های کشور، در قالب اجرای «طرح شهید بابایی» حمایت می کند.

کرمی افزود: مهم ترین اهداف اجرای این طرح، «ایجاد فضای پرنشاطِ علمی و پژوهشی میان دانشجویان خصوصاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همین طور طلاب سطح ۲ و ۳»، «آشنا کردن دانشجویان، خصوصاً دانشجویان مستعد با نیازها و مسائل جامعه و صنعت»، «ترغیب و توانمندسازی دانشجویان مستعد به انجام کارِ گروهی»، «کمک به شبکه سازی در اجتماع نخبگانی با هدف تقویت همکاریهای علمی و فناورانه»، «کمک به ایجاد و تسهیل ارتباط میان اجتماع نخبگانی و سایر بخش های اجتماعی و صنعتی بمنظور حل مسائل کشور» و «تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی در امتداد حل مشکلات و مسائل جامعه و صنعت توسط مستعدان برتر» است.

حمایت از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان در ادامه با تاکید بر پشتیبانی از پایان نامه های در رابطه با محورهای پژوهشی اعلام شده از طرف بنیاد، اظهار داشت: بنیاد ملّی نخبگان همین طور بمنظور گسترش زمینه های پژوهش در زمینه های در رابطه با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشور، سالانه از پایان نامه های مصوّب هر یک از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور که برمبنای مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می نمایند و موضوع پژوهش آنها در رابطه با ماموریت های بنیاد است و یکی از نیازهای پژوهش بنیاد را برطرف کند، با اختصاص پژوهانه پشتیبانی می کند. دانشجویانی که موضوع پایان نامه شان در رابطه با محورهای پژوهشی اعلام شده از طرف بنیاد است، می توانند در موضوعات مرتبط یاری گر بنیاد برای انجام احصای چالش های در رابطه با نخبگان باشند.

اجتماع دانش آموختگان/ تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی (طرح شهید صیاد شیرازی)

کرمی همین طور بیان کرد: بنیاد هر ساله با هدف استفاده بهینه از توانایی های دانش آموختگان برتر دانشگاهی و ایرانیِ خارج از کشور و پشتیبانی از نهادهای فنّاورانه برای توسعه کارهای علمی، فرهنگی و فنّاورانه کشور و برمبنای مجموع کارهای نخبگانی دانش آموختگان در دوران دانشجویی، تسهیلات خدمت نظام وظیفه را به آنان اعطا می کند. مشمولان این تسهیل با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام وظیفه خودرا مشتمل بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه آن» می گذرانند و کارت اختتام خدمت دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: زمان دوره خدمت نظام وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام وظیفه سایر مشمولان هم تراز است که برمبنای مدت زمان اجرای طرح تعیین می شود. علاوه بر این، مقررات در رابطه با بهره مندی دانش آموختگان برتر حوزوی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژة طلاب مستعد)، امسال به تصویب رسیده و در مرحله اجرا قرار دارد.

تسهیلات دوره پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران)

سخنگوی بنیاد ملی نخبگان در ادامه درباره تسهیلات دوره پسادکتری اظهار داشت: با هدف ارتقای توانایی های پژوهشی، فنّاورانه و آموزشی، دانش آموختگان برتر دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، بنیاد، دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی را برمبنای مجموع کارهای نخبگانی آنان در دوران دانشجویی و دانش آموختگی شناسایی می کند تا بتوانند از تسهیلات پسادکتری بهره مند شوند.

کرمی اضافه کرد: مشمولان این تسهیل، مطابق مقررات بنیاد دوره پسادکتری را زیرنظر استاد میزبان در یکی از مؤسسه های علمی داخل کشور سپری می کنند. پرداخت قسمتی از کارمزد، حق بیمه تکمیلی پژوهشگر، اعتبار ارتباطات علمی و تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی، همچون تسهیلات اعطایی به برگزیدگان این طرح بشمار می رود.

تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه (طرح شهید تهرانی مقدم)

کرمی اظهار داشت: بنیاد همین طور در امتداد ایجاد شرایطی برای جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فنّاورانه و کمک به ایشان در جهت کسب مهارت های لازم برای دستیابی به اشتغالی پایدار، «طرح شهید تهرانی مقدم» را طراحی نموده است. راهبردهای اصلی بنیاد در طراحی این تسهیل، «پشتیبانی از اشتغال پایدار دانش آموختگان برتر»، «کمک به نهادهای فنّاورانه برای جذب نیروهای مستعد» و «ایجاد فرصت کسب تجربه و مهارت اندوزی برای دانش آموختگان برتر» بوده است.

وی افزود: برگزیدگان این طرح می توانند در نهادهای فنّاورانه (از قبیل مراکز رشد، شرکت های مستقر در پارک های علوم و فنّاوری، بنگاه های صنعتی و شرکت های دانش بنیان) مشغول به کار شوند و بنیاد قسمتی از کارمزد (تا سقف ۷۵ درصد) برای طی دوره آزمایشی حداکثر سه ماهه در نهاد فناورانه بکارگیرنده وی، اعتبار توانمندی مهارتی (معادل ۷۵ درصد از هزینه های شرکت در برنامه های توانمندسازی شامل یادگیری مهارت های موردنیاز برای جذب در نهادهای فناورانه) و تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی (شامل: وام خرید/ ساخت مسکن، هدیه ازدواج و سایر تسهیلات فرهنگی) را به آنان اعطا می کند.

شناسایی و پشتیبانی از دانش آموزان برتر (طرح شهاب)

به نقل از بنیاد ملی نخبگان، کرمی با اشاره به این که بنیاد پروسه شناسایی نخبگان را از دوران آموزش ابتدایی شروع می کند، بیان کرد: بنیاد ملّی نخبگان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اجرای برنامه «شهاب» (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) را در همه استان‎های کشور در پایه­ های چهارم، پنجم، ششم و هفتم درحال اجرا دارد. هدف اصلی این برنامه، شناسایی و تدوین اطلس استعدادی دانش آموزان برتر کشور و هدایت آنان در راه شکوفاسازی استعدادهای آنان است. این برنامه، مهم ترین برنامه‌ی شناسایی مستعدان برتر در عرصه آموزش عمومی و نخستین همکاری گسترده بنیاد ملّی و وزارت آموزش و پرورش کشور است که از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ در تمامی استانهای کشور اجرا شده است.

وی اضافه کرد: مهم ترین نتایج اجرای این برنامه در سالهای مذکور، «شناسایی هشت حوزه استعدادی (استعداد اجتماعی، استعداد کلامی، استعداد علوم، استعداد حرکتی، استعداد ریاضی، استعداد هنری، استعداد فرهنگ دینی و استعداد فضایی) دانش آموزان»، «پوشش اجرای برنامه در تمامی استانهای کشور» و «ارتقای سطح کیفی آموزش های مدرسه ای (در همه دوره های تحصیلی) بمنظور پرورش خلاقیت، مهارت حل مسئله، آداب و مهارت های زندگی در دانش آموزان» بوده است.

کرمی اضافه کرد: در جلسه اخیر مشترک دکتر ستاری و دکتر نوری وزیر آموزش و پرورش قرار شد درباب مقدمات پایه های اول تا چهارم هم در دستور کار قرار گیرد.

شناسایی و همکاری با کانون های تربیت مستعدان و آینده سازان

کرمی افزود: همین طور بنیاد با هدف شناسایی و توانمندسازی کانون های محلی آموزشی و تربیتی و تشکل های دانش آموزی فعال در عرصه‌ی تربیت و آموزش نخبگانی و معرفی آنان به اولیای دانش آموزان مستعد، مبادرت به شناسایی و همکاری با کانون های تربیت مستعدان و آینده سازان کرده است و بوسیله خانه های خلاق و نوآوری اردوهای شناسایی آغازگران برای جذب در کانون های تربیت مستعدان و آینده سازان از گروه هدف دانش آموزان مستعد دوره‌ی اول و دوم متوسطه‌ی شناسایی شده از طرق مختلف و جلب همکاری دانشجویان مستعد تحصیلی برای همکاری با کانون ها، همچون برنامه های مرتبط دراین زمینه بوده است.

منبع:

1400/10/16
19:38:25
5.0 / 5
967
تگهای خبر: ارتباطات , بیمه , تخصص , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
دوستان پی اچ پی و جی كوئری
پی اچ پی جی کوئری پی اچ پی PHP