مطالب پی اچ پی و جی كوئری

برای سرقت اطلاعات؛

یك شكاف امنیتی در تیك تاك كشف شد

یك شكاف امنیتی در تیك تاك كشف شد
در ششمین نشست موزه های دانشگاهی مطرح شد

كارهای ترویج علم اثر ملموسی بر جامعه نداشته

كارهای ترویج علم اثر ملموسی بر جامعه نداشته
حاكمیت سایبری خارج از كشور-۳۱

شكایت جدید مقابل اپل در ایتالیا ثبت گردید

شكایت جدید مقابل اپل در ایتالیا ثبت گردید

آموزش حسابداری غیرحضوری

آموزش حسابداری غیرحضوری
در نشست مشترك دانشكده مجازی و جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی مطرح شد:

راه اندازی استارتآپ با محوریت آموزش پزشكی و تجاری سازی فناوری های آموزشی

راه اندازی استارتآپ با محوریت آموزش پزشكی و تجاری سازی فناوری های آموزشی

تصویر موبایل سونی با نمایشگر 5 و نیم اینچی فاش شد

تصویر موبایل سونی با نمایشگر 5 و نیم اینچی فاش شد
در گفت وگو با پی اچ پی و جی كوئری مطرح شد

حكایت فروریزش اسكلت فلزی سازه نیمه كاره و ربط آن به زلزله تهران

حكایت فروریزش اسكلت فلزی سازه نیمه كاره و ربط آن به زلزله تهران

اعلام جزئیات برگزاری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی

اعلام جزئیات برگزاری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی

شكست انحصار ساخت سیستم هیدرولیكی ترمز خودرو های سنگین از طرف پژوهشگران كشور

شكست انحصار ساخت سیستم هیدرولیكی ترمز خودرو های سنگین از طرف پژوهشگران كشور

گوگل با ناشران فرانسوی به توافق رسید

گوگل با ناشران فرانسوی به توافق رسید
دوستان پی اچ پی و جی كوئری