آرشیو مطالب : گوگل


گوگل با ناشران فرانسوی به توافق رسید

گوگل با ناشران فرانسوی به توافق رسید
گزارش اتحادیه اروپا؛

رشد ۴۰درصدی جریمه برای نشت اطلاعات

رشد ۴۰درصدی جریمه برای نشت اطلاعات

شناسایی 295 افزونه سارق اطلاعات در مرورگر كروم

شناسایی 295 افزونه سارق اطلاعات در مرورگر كروم

موبایل 5G گوگل ماه آینده رونمایی می شود

موبایل 5G گوگل ماه آینده رونمایی می شود

آزمایش خودرو های خودران چینی در شانگهای

آزمایش خودرو های خودران چینی در شانگهای