آرشیو مطالب : ویروس


تشکیل انجمن علمی سوختگی کشور در دستور کار قرار گیرد

تشکیل انجمن علمی سوختگی کشور در دستور کار قرار گیرد

تشخیص چشمی و زودهنگام ویروس لکه سفید میگو با نانوذرات طلا

تشخیص چشمی و زودهنگام ویروس لکه سفید میگو با نانوذرات طلا
به دنبال درخواست پلیس برای تعطیلی؛

۶۰ کانال تلگرامی در آلمان بسته شد

۶۰ کانال تلگرامی در آلمان بسته شد
از سوی كمیته علمی كووید۱۹؛

دستاوردهای مدیریت موج چهارم كرونا جمع آوری و تبیین می شود

دستاوردهای مدیریت موج چهارم كرونا جمع آوری و تبیین می شود
در بزرگداشت روز و هفته جهانی ستاره شناسی؛

تقسیم عشق به آسمان در روز و هفته جهانی ستاره شناسی

تقسیم عشق به آسمان در روز و هفته جهانی ستاره شناسی

رونمایی از ۹ كیت آزمایش آماده برای تولید انبوه در انستیتوپاستور

رونمایی از ۹ كیت آزمایش آماده برای تولید انبوه در انستیتوپاستور
رییس دانشگاه مطرح كرد

مشاركت دانشگاه تربیت مدرس در تولید واكسن كرونا و داروهای بیماریهای تنفسی

مشاركت دانشگاه تربیت مدرس در تولید واكسن كرونا و داروهای بیماریهای تنفسی
در ششمین نشست موزه های دانشگاهی مطرح شد

كارهای ترویج علم اثر ملموسی بر جامعه نداشته

كارهای ترویج علم اثر ملموسی بر جامعه نداشته

تولید كیت كرونا با كاهش امكان نتیجه گیری منفی كاذب

تولید كیت كرونا با كاهش امكان نتیجه گیری منفی كاذب
به دلیل درج اطلاعات نادرست؛

توئیت مشاور علمی ترامپ مسدود شد

توئیت مشاور علمی ترامپ مسدود شد

آزمایش واكسن كروناویروس بدون سوزن شروع می شود

آزمایش واكسن كروناویروس بدون سوزن شروع می شود

ساخت دستگاه ضدعفونی كننده دست برای جلوگیری از انتشار كرونا

ساخت دستگاه ضدعفونی كننده دست برای جلوگیری از انتشار كرونا
یك انجمن ارتباطی هشدار داد:

برنامه ریزی آمریكایی های خرافاتی برای حمله به دكل های نسل پنجم

برنامه ریزی آمریكایی های خرافاتی برای حمله به دكل های نسل پنجم

سفارش سازمان بهداشت جهانی به استفاده نكردن از تست­ های تشخیص سریع مبتنی بر آنتی­ بادی

سفارش سازمان بهداشت جهانی به استفاده نكردن از تست­ های تشخیص سریع مبتنی بر آنتی­ بادی
دوستان پی اچ پی و جی كوئری