آرشیو مطالب : هارد

منع جدید برای آل كثیر؛

مهاجم خبرساز سرخپوشان حق حضور در تمرینات پرسپولیس را ندارد

مهاجم خبرساز سرخپوشان حق حضور در تمرینات پرسپولیس را ندارد
در گفت وگو با پی اچ پی و جی كوئری مطرح شد

كشورهایی كه با برنامه ریزی نرخ فرونشست را به صفر رساندند

كشورهایی كه با برنامه ریزی نرخ فرونشست را به صفر رساندند

برتری شریفی ها در بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی كشور

برتری شریفی ها در بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی كشور
زمینیان در ۱۴۰۰ خود را برای ورود به قرن ۱۵ آماده كنند؛

۳۰ اسفند خورشید به اعتدال بهاری می رسد

۳۰ اسفند خورشید به اعتدال بهاری می رسد

بررسی كیفیت اشتغال دانش آموختگان در دانشگاه خوارزمی

بررسی كیفیت اشتغال دانش آموختگان در دانشگاه خوارزمی