یك مقام مسئول در صندوق نوآوری:

حمایت ۱۰۰درصدی از طرح های تحقیقاتی در حوزه فناوری های روبه آینده

حمایت ۱۰۰درصدی از طرح های تحقیقاتی در حوزه فناوری های روبه آینده

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی از تأمین مالی ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی طرح های تحقیقاتی در ارتباط با فناوری های رو به آینده اطلاع داد و اظهار داشت: بیشترین درخواست حمایت مالی در ارتباط با فناوری هوش مصنوعی است.


سید محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اقدامات حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شعارهای «جهش تولید» و «پشتیبانی و مانع زدایی» با اشاره به اینکه فناوری ها را میتوان در دو گروه فناوری های گلوگاهی و فناوری های رو به آینده (آینده ساز) طبقه بندی کرد، عنوان کرد: فناوری های گلوگاهی فناوری های مورد نیاز امروز شرکت ها است و به شکلی نیازمندی روز گذشته آنها به حساب می آید. به این مفهوم که یک شرکت برای ارتقای جدی در محصول و توسعه آن از سهم بازار، به این فناوری نیاز دارد.اعطای وام بلاعوض تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به فناوری های گلوگاهیمشاور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اشاره به این که فناوری های گلوگاهی عموماً در دنیا شناخته شده و بعضاً اکتساب شده هستند، افزود: این فناوری ها ریسک های چندان بالایی برای تحقیق و توسعه و اکتساب فناوری ندارند. برای مثال در حوزه ICT، توسعه پلت فرم ها نوعی فناوری گلوگاهی محسوب می شوند که در دنیا تجربه شده هستند و میتوان محصولاتی را متکی بر این فناوری ها در بازار بین المللی دید. مهدوی اظهار داشت: شرکتهای دانش بنیان به جهت اینکه بتوانند این فناوری ها را در کشور در اختیار داشته باشند و محصول خویش را ارتقا دهند، می توانند این سفارش اکتساب فناوری را به صندوق نوآوری و فناوری عرضه کنند. در این حوزه صندوق، هزینه اکتساب فناوری را در فناوری های متداول تا سقف ۷۰ درصد هزینه تا ۳۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض تقبل می کند. اما پشتیبانی از فناوری های پیشرفته آینده ساز ۹۰ درصد هزینه و حتی در مواردی ۱۰۰ درصد است.تأمین مالی ۱۰۰ درصدی فناوری های رو به آیندهوی با اشاره به اینکه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا، حقیقت افزوده، علوم شناختی و علوم اجتماعی محاسباتی، نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی، فناوری های رو به آینده و آینده ساز محسوب می شوند که حمایت ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی از صندوق دریافت می کنند، تصریح کرد: در حوزه این فناوری ها صندوق نوآوری و شکوفایی به واسطه ریسک های این جنس فناوری ها و هم لزوم و نیاز آینده کشور، حمایت خویش را افزایش داده است. در واقع تلاش این است که نهاد متقاضی و نهاد توسعه دهنده این فناوری، حداقل ریسک را داشته باشند. بنابراین تأمین مالی که عمده چالش این همکاری میان توسعه دهنده و متقاضی است از سمت حاکمیت که همان صندوق نوآوری و شکوفایی است انجام می شود. این مقام مسئول در صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اشاره به این که بعضی از حوزه های فناورانه کسب و کار، بسیار پر ریسک هستند و امکان دارد در اولویت قرار نگیرد، افزود: کسب و کارها هدفشان مدیریت بازار و درآمد و هزینه است و امکان دارد خیلی از ریسک ها را نپذیرند. به همین علت صندوق نوآوری و شکوفایی کمک می نماید تا بار مالی این کار از دوش شرکت ها برداشته شده و وارد گفتگو با نهاد دانشگاه و اکتساب فناوری شوند. وی با اشاره به اینکه این حمایت در چارچوب گرنت و کمک هزینه برای تأمین نیاز فناورانه شرکت ها به دانشگاه و تیم تحقیقاتی پرداخت می شود، توضیح داد: با پیشرفت پروژه، منابع تخصیص پیدا می کند. به این مفهوم که مرحله به مرحله با اکتساب فناوری، این هزینه در وجه گروه تحقیقاتی و تیم پژوهشی آزاد می شود. مهدوی در مورد بازیگران این چرخه اظهار داشت: نیازمندی از سمت متقاضی که همان شرکت یا شتاب دهنده و یا صنعت است اعلام شده و تیم توسعه دهنده هم همان تیم تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقاتی به حساب می آید و تأمین مالی هم از سمت صندوق نوآوری صورت می گیرد.

بررسی فناوری های آینده ساز در سند ملی آینده نگاریوی ضمن اشاره به این که فناوری های رو به آینده آنطور که باید هنوز مورد تقاضا و مطالبه صنایع و شرکتهای دانش بنیان قرار نگرفته اند، افزود: این فناوری ها اساساً فناوری های خوش آتیه و مزیت سازی برای کشور شناخته می شوند و سند ملی آینده نگاری هم این فناوری ها را بررسی نموده و متناسب با جذابیت و توانمندی در کشور آنها را فهرست کرده است. حتی در برنامه ششم توسعه هم خطوط راهنمایی برای این حوزه فناوری ها وجود دارد. مهدوی با تکیه بر این که فناوری های رو به آینده به صورت ویژه مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: این فناوری ها بسیار پر ریسک ولی در عین حال بسیار مزیت ساز هم هستند و متأثر از فشار فناوری و نه کشش بازار، مورد حمایت قرار می گیرند. در این حوزه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی از این تکنولوژی ها را در دستور کار قرار داده است. سقف این حمایت ها هم ۳۰۰ میلیون تومان است اما کسب و کارها در چارچوب یک سبد حمایتی می توانند از این منابع استفاده کنند. برای مثال یک شرکت دانش بنیان می تواند دو طرح در سال در اختیار داشته باشد که حمایت یکی از آنها از محل فناوری های گلوگاهی و دیگری از محل فناوری های رو به آینده خواهد بود. در همین حال یک شتابدهنده هم می تواند ۷ طرح را در سال مورد حمایت قرار دهد که حداقل سه طرح باید از سمت فشار فناوری و فناوری های رو به آینده باشد. وی در مورد سازوکار اجرای این نوع حمایت هم اظهار داشت: در واقع تلاش شده در این سازوکار، آینده این فناوری و کسب و کاری که در این فناوری مقرر است شکل بگیرد مورد توجه واقع شود. نگاهی به ظرفیت اکتساب فناوری در کشور در ناحیه تحصیلات تکمیلی در ارتباط با وزارت علوم، عددی نزدیک به ۶۴۰ هزار دانشجوی ارشد و ۱۴۰ هزار دانشجو دکتری را نشان داده است و در همین حال حدود ۱۱۰ هزار عضو هیأت علمی هم وجود دارد. کف توان تحقیقاتی این ظرفیت، حدود یک میلیارد نفر ساعت در سال است که عدد بسیار بزرگی است. این یعنی وجود یک میلیارد نفر ساعت توان تحقیقاتی در کشور!سهم قابل توجه کسب و کار فناوری اطلاعات از درخواست های حمایتیمشاور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: این ظرفیت الان درحال کار است، تحقیقات انجام می دهد و گام به گام فناوری را توسعه می دهد و هدف ما این است که وقتی یک شتابدهنده برای اکتساب فناوری به یک تیم تحقیقاتی می پیوندد، تأمین مالی از سمت صندوق نوآوری صورت گیرد تا در نهایت شاهد خدمات شتابدهی و ورود به بازار و اکوسیستم از سمت شتابدهنده باشیم. مهدوی اظهار داشت: هدفگذاری ما این است کسانی که در ناحیه تحصیلات تکمیلی کار می کنند هم مهارت های ورود به بازار را با حضور شتابدهنده، دریافت نمایند و هم حمایت مالی مؤثر صندوق نوآوری را. بدین سان در آینده تعدادی تیم زایشی حاصل از تیم های تحقیقاتی بعنوان شرکت دانش بنیان وارد این اکوسیستم خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد شرکت الان در حوزه فناوری های رو به آینده، طرح خویش را به صندوق نوآوری عرضه کرده اند، اضافه کرد: طی ۹ ماه اخیر یعنی از ۶ ماهه دوم سال ۹۹ تابحال بیشتر از ۲۵۰ درخواست از اکوسیستم دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی ارجاع شده است که البته در آن فناوری های رو به آینده و گلوگاهی تفکیک نشده است. اما آنچه مسلم است این که سهم قابل توجهی از این درخواست ها در ارتباط با کسب و کارهای فناوری اطلاعات بخصوص هوش مصنوعی است چون که این فناوری به سرعت درحال توسعه است.


منبع:

1400/03/23
22:42:24
5.0 / 5
1199
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
دوستان پی اچ پی و جی كوئری
پی اچ پی جی کوئری پی اچ پی PHP