رئیس اندیشكده خانواده مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

همسویی نگرش های اجتماعی در پشتیبانی از سند الگو ضروریست

همسویی نگرش های اجتماعی در پشتیبانی از سند الگو ضروریست

به گزارش پی اچ پی و جی كوئری رئیس اندیشكده خانواده مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: همسویی نگرش های اجتماعی در پشتیبانی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حركت از وضع موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و ضروری می باشد.


به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، دکتر غلامعلی افروز امروز در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تبیین گفتمان ملی در معنا و چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

وی اظهار داشت: بی تردید، طراحی، تدوین و عرضه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای دهه های آینده ایران اسلامی، آن هم با هم اندیشی و همراهی صدها نفر از نخبگان علمی و فرهنگی، برجستگان قانونگذاری و برنامه ریزی، مدیران ارشد راهبردی و اجرایی کشور، یک رخداد عظیم ملی و فرا ملی تلقی می شود.

افروز با تبیین منظورش از گفتمان ملی، اظهار داشت: هدف اصلی از «گفتمان ملی» آن است که بتوانیم با تلاش وافر، شاهد پدیده روز افزون نگرش های مثبت از جانب گروه های مختلف مردم نسبت به بایستگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بالطبع، آمادگی روانی، احساس تعلق و تعهد و همدلی و همراهی و مشارکت عمومی در اجرای موفق تدابیر و تحقق برنامه های بلندمدت الگوی پیشرفت به مثابه یک لزوم اجتماعی و مصلحت ملی باشیم. در حقیقت، همسویی نگرش های اجتماعی در پشتیبانی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و ضروری می باشد. بی گمان از منظر روانشناسی اجتماعی، هدایت نگرش های اجتماعی، همچون رسالت های خطیر متولیان پر بصیرت است چونکه همه همدلی ها و همراهی ها و همه رفتارهای تأییدی و حمایتی ما در بستر نگرش ها و باورهای ما پدیدار می شود و نگرش ها و باورهای اجتماعی هم مبتنی بر دو رکن شناختی و احساسی و تعهدی است. همین است که همواره آمیزه ای از شناخت عمیق و عقلانی نسبت به یک پدیده اجتماعی و تبلور همزمان احساس خوشایند و حمایتگرانه اجتماعی، زمینه تکوین نگرش های مطلوب اجتماعی را فراهم می آورد و آن گاه بر مبنای نگرش های خوشایند اجتماعی، رفتارهای مطلوب اجتماعی رقم می خورد.

وی افزود: لازمه حمایت های فراگیر از لزوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه، تکوین نگرش های مثبت و باورهای غنی شناختی نسبت به اهداف و مولفه های اصلی و بلندمدت الگوی پیشرفت است. بنابراین آنچه در فرآیند گفتمان ملی فوق العاده پراهمیت است، ایجاد و تقویت نگرش ها و بازخوردهای مثبت و حمایتگر در اقشار مختلف مردم، بخصوص در دانشگاهیان و فرهنگیان نسبت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و برای توفیق در این مهم بایسته آن است که در گفتمان ملی به محتوای کلام و پیام و شیوه ابلاغ آن بیشترین توجه گردد. در واقع، کلام و پیامی می تواند در گفتمان ملی اثربخش و نافذ باشد که از سویی برخوردار از غنای علمی و منطقی باشد و از طرفی، به بیانی ساده، متناسب، جالب و پرجاذبه حوزه شناختی و احساسی مخاطبان را متأثر کند و در تکوین نگرش های ایشان نسبت به الگوی پیشرفت مؤثر واقع شود.

استاد ممتاز دانشگاه تهران تصریح کرد: شایان ذکر است که در فرآیند انتقال هر پیامی لازم است پنج اصلِ خصوصیت های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی مخاطبان، تهیه و تولید محتوای غنی، متناسب، پرجاذبه و اثربخش پیام، انتخاب یا ایجاد موقعیت مطلوب، فارغ از اضطراب و تنیدگی روانی برای انتقال پیام (گفتمان ملی)، اتخاذ روش مناسب و اثربخش انتقال پیام، به شیوه مستقیم و غیر مستقیم با توجه به وضعیت روانی، ظرفیت و وضعیت شناختی، نگرشها و انگیزه های مخاطبان و خصیصه های شخصی پیام دهندگان(متولیان گفتمان ملی)، هر قدر انتقال دهنده اصلی پیام، از صلابت، اقتدار، آرامش روانی، صبوری و متانت و بخصوص مقبولیت و محبوبیت بیشتری برخوردار باشد، در انتقال پیام توفیق بیشتری خواهد داشت که باید مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد افروز، در تحقق فرآیند گفتمان ملی باید به مواردی چون احراز آمادگی های شناختی و روانی لازم طراحان و مدیران ارشد الگو برای گفتمان ملی عمیقا توجه گردد.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: در این مهم لازم است تعدادی از طراحان توانمند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسلط به اصول و مؤلفه های اساسی الگو، در کمال هم اندیشی، با همسویی کامل، باور عمیق به ارزش های الگو، راسخ و استوار، در نهایت صبوری و گشاده رویی و دل آرامی، با مهارت کلامی، بیان سلیس و روان و اثرگذار برای شروع گفتمان ملی پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده شوند.

افروز، سپس به تبیین بایسته های گفتمان ملی پرداخت و اضافه کرد: همراه کردن جمع قابل توجهی از فرهیختگان جامعه نسبت به لزوم و اهداف الگو رسالت خطیر طراحان و حامیان الگو است. فراهم کردن زمینه های برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در قلمرو مبحث گفتمان ملی با صبوری و گشاده رویی بسیار مهم می باشد. توجه و عنایت خاص به انتظار فرهیختگان جامعه برای تبیین مؤلفه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک اصل اساسی است. برگزاری نشست های صمیمی و گفتمان ملی با استادان در دانشگاه ها و مدیران ارشد اجرایی کشور در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف بسیار مهم می باشد. برگزاری جلسات مستمر با انجمن های علمی و تشکل های صنفی امری است پر اهمیت، گفتمان با نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی- اجتماعی امری است ضروری، برگزاری نشست های مستمر و گفتمان صمیمی با اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان بسیار مهم می باشد. گفتمان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد قوه قضائیه و قوه مجریه بسیار تعیین کننده است.

وی سپس تدابیر اولیه و ضروری برای گفتمان ملی را اینگونه تبیین کرد: تأسیس دبیرخانه قوی ویژه گفتمان ملی، ایجاد سایت جامع و فعال و پرجاذبه ویژه گفتمان ملی در مرکز الگو، تشکیل کمیته-شورای منتخب برای برنامه ریزی جامع جهت گسترش گفتمان ملی، اختصاص زمان های مشخص در کانال های رادیویی و تلویزیونی در رسانه ملی، اختصاص صفحه یا ستون مشخص در روزنامه ها و خبررسانه ای پربیننده، طراحی فضاهای مجازی خوشایند برای تولید پیام های اثربخش در تبیین الگوی پیشرفت، ایجاد کانون های گفتمان ملی در دانشگاه ها و فرهنگسراها در همه استان ها، طراحی نشست ها، کنفرانس های استانی، منطقه ای و بین المللی با هدف تبیین الگو و انتخاب و توجیه تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان تیز و خلاق و خوش بیان برای حضور گفتمان ملی همچون تدابیر اولیه و ضروری برای گفتمان ملی است.

افروز در انتها به تبیین ملاحظات مهم در گفتمان ملی پرداخت و اضافه کرد: سلاست، روانی کلامی، وضوح و روشنی بیان در گفتمان ملی بسیار اثربخش و نافذ خواهد بود. مشارکت دادن نمایندگانی از همه اقشار جامعه در گفتمان ملی بسیار پر ارزش خواهد بود. مثبت اندیشی و امیدآفرینی در فرآیند گفتمان ملی بسیار مهم می باشد. همراه کردن حمایتهای مردمی، بخصوص اندیشمندان و فرهیختگان، معلمان و استادان اهمیت بالایی دارد. برگزاری برخی مسابقات دانشجویی و دانش آموزی در نگارش مکتوب تک صفحه ای در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اعطای جوایز ارزشمند به بهترین نوشته ها می تواند بسیار اثربخش باشد. تولید جملات قصار ساده، مناسب و اثربخش پیرامون اهمیت و لزوم الگو به صورت زیرنویس در بعضی از برنامه های تلویزیونی، برخی تابلوهای شهری، در قطارها و اتوبوس ها، چاپ در پشت کتاب های درسی، دفترچه ها و غیره می تواند اثربخش باشد و بالاخره تولید حدود دو تا سه صفحه مطلب ساده، رسا، اثربخش پیرامون الگو جهت درج در کتب های درسی دبیرستانی ها از مهمترین ملاحظات در گفتمان ملی است.
1399/03/20
14:56:42
5.0 / 5
2557
تگهای خبر: تلویزیون , تولید , سایت , كشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲