از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد

مصوبه راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان

مصوبه راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری دکتر حسن روحانی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه ۸۴۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ با عنوان «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» را برای اجرا ابلاغ نمود.


به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، پیرو عرضه گزارش بنیاد ملی نخبگان به شورایعالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با میزان خروج و بازگشت نخبگان و همینطور میزان اجرایی سازی سند استراتژیک کشور در امور نخبگان، به منظور جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان، مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» در جلسه ۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسیده است.

متن کامل مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» به شرح ذیل است:

"وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بنیاد ملی نخبگان
قوه قضائیه
دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» که در جلسه ۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

مقدمه:
پیرو عرضه گزارش بنیاد ملی نخبگان به شورایعالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با میزان خروج و بازگشت نخبگان و همینطور میزان اجرایی سازی سند استراتژیک کشور در امور نخبگان، به منظور جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان، احکام متناظر به شرح ذیل پیشبینی می گردد:
ماده ۱- به منظور ارتقای سرمایه انسانی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری بنیاد ملی نخبگان نسبت به طراحی و اجرای برنامه «همکاری با متخصصان و کارآفرینان توانمند ایرانی خارج از کشور» با محورهای ذیل اقدام کند:
۱- تسهیل بازگشت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و بهره برداری از ظرفیت آنها در توسعه علمی، فناورانه و نوآورانه کشور؛
۲- ارتقای گردش نخبگان با تعامل و همکاری مؤثر میان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و بدنه داخلی نظام علم و فناوری کشور؛
۳- طراحی برنامه های ویژه برای توسعه کسب و کارهای جدید و پیشبرد فناوری های راهبردی کشور با استفاده از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور.

تبصره ۱- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همینطور مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی مجازند علاوه بر سازوکارهای موجود، از راه مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از میان دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی خارج از کشور؛ مبحث برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در چارچوب قرارداد پیمانی یک ساله، عضو هیئت علمی جذب کنند. در مدت مذکور فرآیند جذب مشتمل بر گزینش علمی و عمومی در قالب ضوابط معمول انجام می گیرد.

تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است برای تأمین ردیف مجوز استخدام هیأت علمی مبحث این برنامه در سقف ردیف های مجاز سالیانه همکاری و اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع لازم برای این برنامه را در قوانین بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده ۲- در جهت تحقق اهداف بند ۶-۳ سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی
و همینطور اجرای اقدامات ملی ۸ و ۹ سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری همه ارکان دولت و دستگاههای اجرایی، سازوکار جذب نخبگان و متخصصین غیرایرانی را بخصوص از کشورهای هدف، تدوین و برای تصویب و ابلاغ به شورایعالی انقلاب فرهنگی عرضه کند.

ماده ۳- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همینطور مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی می توانند اعضای هیئت علمی ایرانی که در دانشگاه های برتر دنیا مشغول به فعالیت هستند و بعد از طی مراحل قانونی جذب بعنوان عضو هیأت علمی پذیرفته شده اند را با تأیید هیأت ممیزه خود با حداقل همان درجه علمی مشابه دانشگاه مبدأ استخدام کنند.

ماده ۴- با هدف ارتقای حکمرانی و هوشمندی ملی در حوزه تبادلات بین المللی سرمایه انسانی خصوصاً نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، «رصدخانه ملی گردش نخبگان» با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و با استفاده از ظرفیت یکی از دانشگاه های معتبر کشور، با مأموریت رصد، پایش و ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جریان های بین المللی گردش نیروی انسانی تحصیلکرده، فناور و متخصص و نخبه و عوامل مؤثر بر آن، بدون توسعه تشکیلاتی تشکیل می شود.

تبصره: معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری بعد از تشکیل «رصدخانه ملی مهاجرت»، اساسنامه آنرا به تصویب ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور خواهد رساند.

ماده ۵- به منظور ارتقای جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی:
دولت موظف است بگونه ای برنامه ریزی کند که سهم سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجرایی کشور ارتقاء یابد. برنامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجرایی کشور مبحث این بند ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب، توسط بنیاد ملی نخبگان تهیه و در هیأت وزیران به تصویب می رسد.
دولت موظف است از کارفرمایان بخش خصوصی برای هرگونه همکاری در طرح های بنیاد ملی نخبگان و یا بهره گیری از سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه کشور، حمایت های ویژه به عمل آورد.
ماده ۶- همکاری اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی و پژوهشی وزارتین (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با بنیاد ملی نخبگان، دارای امتیاز اجرایی و حسب مورد پژوهشی در آیین نامه ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی است و همینطور مشمول کسری موظفی در مؤسسات مربوطه می شود.
تبصره: امتیاز ارتقاء و کسری موظفی، در کمیته سه نفره متشکل از معاونین مربوطه در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون مربوطه بنیاد ملی نخبگان تعیین شده و در اصلاحیه آیین نامه ارتقاء اعمال خواهد شد.

ماده ۷- دولت با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی موظف است ضمن پشتیبانی از مؤسسات خصوصی فعال در زمینه بازگشت نخبگان، ضوابط و مقررات لازم در زمینه جلوگیری و محدود کردن فعالیت مؤسسات مهاجرت غیرقانونی را تدوین و بعد از تصویب در مراجع ذی ربط ظرف مدت شش ماه، به اجرا درآورد.

ماده ۸- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است ضوابط جذب و استخدام را بگونه ای تنظیم کند که دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان، مجاز باشند بعد از شروع پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید از جانب «مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح» و بعد از طی دوره آموزش نظامی و پیش از صدور کارت آخر خدمت، نسبت به شرکت در مقدمات استخدام در دستگاههای غیرنظامی مانند شرکت در آزمون های تخصصی، عمومی، استخدامی و آزمون های حرفه ای از قبیل آزمون وکالت و نظایر آن و فرآیند جذب اعضای هیئت علمی، اقدام نمایند.

ماده ۹- با هدف ارتقای تعاملات بین المللی علم و فناوری، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان بین المللی و جذب، بازگشت و نگهداشت نخبگان و متخصصین ایرانی و غیرایرانی، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری رئیس جمهور عهده دار انجام تمامی وظایف محوله به معاونت علمی و فناوری، مندرج در بندهای این مصوبه خواهد بود.

ماده ۱۰- این مصوبه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۸۴۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
1400/05/09
10:07:50
5.0 / 5
1281
تگهای خبر: تخصص , دستگاه , شركت , فرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
دوستان پی اچ پی و جی كوئری